Trygge og driftssikre anlegg forutsetter et godt vedlikehold. Det er derfor et lovpålagt krav at alle eiere av LPG anlegg må ha dokumentert service og vedlikehold av:

Tankrevisjon :
må utføres etter NS EN 12817(tanker opp til 13 m3) eller 12819 (tanker større en 13 m3)
Tankvedlikehold er delt opp i rutinemessig kontroll, periodisk kontroll og re.kvalifisering. Intervallene for de forskjellige kontrollene skal fremkomme av kontrollplan som er utarbeidet for tanken. Vi utfører alle typer kontroll av tanker.