Hva er vannbåren varme?
Vannbåren varme er en lavtemperatur energifleksibel oppvarmingsløsning som tar utgangspunkt i sirkulasjon av varmtvann fra varmesentralen til varmefordelingsenheten, hvor varme avgis til rommet. Vannbåren varme kan avgis gjennom bla. radiatorer, rør i gulv, viftekonvektorer og ventilasjonssystemet, alene eller i kombinasjon.

Vi i A.Kjelsberg AS prosjekterer vannbåren varme I nye og eksisterende bygg, og sørger for at installasjonskostnaden blir lavest mulig. Vi prosjekterer og installerer total anlegg som gir brukerne miljøvennlig oppvarming og kjøling til gode priser. Brukere av næringsbygg og beboere i sameier og borettslag stiller stadig høyere krav til komfort. Våre løsninger for vannbåren varme oppfyller både komfort behovet og reduserer energiforbruket.

Moderne, godt isolerte bygg har svært lavt oppvarmingsbehov, spesielt boliger. Boligens varmebalanse er dermed svært sensitiv for varmetilskudd fra passiv solvarme og interne laster, som f.eks. personer, lys og utstyr. For effektiv energiutnyttelse er det derfor viktig å utnytte disse variable varmekildene. I forbindelse med tradisjonelle varmetrege gulvvarmeanlegg kan det være aktuelt å fjerne tilskuddsvarmen. En god alternativ løsning kan være gulvvarme med lavtemperatur vannbåren varme med liten varmekapasitet. vannbåren varme med lave vanntemperaturer reduserer varmetap når heteflatene er plassert på klimaskjermen. Dette reduserer varmeavgivelse fra utstyr knyttet til varmesentralen, og man unngår problemene med overtemperaturer. På denne måten blir også anlegget mer selvregulerende. Utnyttelse av vannbåren varme med lave vanntemperaturer krever store heteflater som oppnås ved å benytte deler av gulv-, vegg- og takarealer enkeltvis eller i kombinasjon.

Eldre varmeanlegg med vannbåren varme i Norge var stort sett dimensjonert for bruk med oljefyr, gjerne i kombinasjon med elektrokjele. De gamle systemene ble gjerne dimensjonert som 80/60 – system. Det henspiller på inn- og utgangs temperaturnivåene på vannbåren varme under dimensjonerende forhold. Altså 80 °C inn og 60 °C ut. De gamle systemene for vannbåren varme er ofte overdimensjonerte slik at man i praksis klarer seg med 70/55 på de kaldeste dagene. Den mest økonomiske energiproduksjonen får man fra varmepumper. I eksisterende anlegg for vannbåren varme bør varmepumpen kunne produsere varme til 65 grader. Dette sikrer vanligvis driften ned til ca. -10 grader. Når det er kaldere vil spisslast koble inn uansett.

Vi har er lang erfaring med ulike kilder og løsninger til oppvarming og kjøling. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

Lavtemperatur løsning
Vannbåren varme i kombinasjon med varmepumpe er en lavtemperatur oppvarmingsløsning. Lavtempererte varmeanlegg gjør det lettere å utnytte varme fra omgivelsene på en effektiv måte ved hjelp av en varmepumpe. Hvis du har allergikere eller astmatikere i boligen, kan vannbåren varme være et godt alternativ. systemet er lukket, og dermed slipper det ikke inn støv. Med en slik løsning forhindrer du at det sirkulerer små, brente støvpartikler i lufta.

Energikilder med vannbåren varme
Vannbåren varme gir stor fleksibilitet ved valg av energikilder. Det vannbårne energisystemet kan kombineres med fornybare energikilder som f.eks:

  • bergvarme
  • Solceller
  • solfangere
  • fjernvarme
  • luft til vann varmepumpe


Anlegg for vannbåren varme kan enkelt kobles opp mot diverse varmepumper. Vi har lang erfaring med blant annet vannbåren varme med bergvarmepumpe og luft til vann varmepumpe. Installering av vannbåren varme med fornybare energikilder er enkel energiøkonomisering (ENØK). Det gagner både miljøet og lommeboken.

Vannbåren varme og kjøling
Det unike med vannbåren varme er at det kan kombineres med kjøling. Hvorfor skal vi ikke unne oss å ha det varmt og lunt på vinteren og svalt på sommeren? Merkostnadene ved å installere kjøling til et bygg med vannbåren varme er overraskende lave. Faktisk ikke mer enn det mange betaler for ekstrautstyr i nye biler. I bilen er vi noen timer i uken. Hjemme er vi 8 – 14 timer i døgnet. Hvorfor ikke unne seg god komfort hjemme? Riktig temperatur på soverommet bidrar til bedre søvnkvalitet, og god søvn er helsebringende.

I yrkesbygg leverer det samme distribusjonsnettet for vannbåren varme også kjøling. I de fleste anlegg for vannbåren varme i boliger i dag bygges det kun for varmedrift, men med enkle og rimelige grep kan man tilrettelegge for komfortkjøling. I en bergvarmepumpe blir energibrønnene varmet opp ved kjøledrift. Slik oppnår varmepumpen en høyere effektfaktor i varmedrift. Romtemperaturen styres med tradisjonelle romtermostater, gjerne sammen med en sentral styring fra varmesentralen. Slik får du frihet til å bestemme temperaturen i hvert enkelt rom, og kan oppnå en jevn og god varmefordeling i bygget.

Varme og kjøling i ett!
Hvis man bygger anlegget for vannbåren varme med to distribusjonsanlegg (4-rørs system) kan man få varme og kjøling i hele bygningen samtidig, året rundt!