Enten om du bor i et borettslag, sameie eller enebolig er det viktig at gassanlegget får jevnlig service og vedlikehold. Dette handler både om sikkerhet og energieffektivitet. Vår sterke anbefaling er å være i forkant.

I A.Kjelsberg jobber vi etter myndighetenes forskrifter og kan hjelpe deg med å fremskaffe og utarbeide nødvendige risikoanalyser og dokumentasjon. Om ønskelig tar vi også tak i kontrollrapporter fra tredjepart, og jobben med å lukke avvik.

Service og vedlikehold:
av private og industrielle anlegg må ha dokumentert service og vedlikehold årlig. Egenkontroll skal utføres etter anleggsdokumentasjon.

Akkreditert kontroll:
utføres hvert 2 – 5 år av godkjent akk. inspeksjonsorgan.